Nutzungsbedingungen

Consimțământul dvs.

Acest website (www.philadelphia.ro) se află în proprietatea și uzul Mondelez World Travel Retail GmbH Schweiz. Inc. Site-ul este disponibil utilizatorilor cu scopul de a fi informați. Accesând și utilizând Site-ul, vă exprimați acordul asupra Termenilor și Condițiilor de Utilizare și a Politicii de Protecție a Datelor. Dacă nu sunteți de acord cu acestea, nu vă recomandăm să utilizați Site-ul.

Utilizarea site-ului

Cu excepția cazurilor expres prevăzute, Site-ul este destinat uzului dvs. personal și non-comercial. Nu aveți permisiunea de a modifica, copia, distribui, permite accesul, transmite, afișa, utiliza, reproduce, publica, licenția, crea opere derivate, transfera sau vinde orice informație, program, produs sau serviciu obținute de pe Site. Puteți afișa sau copia electronic, descărca sau printa porțiuni din materialele de pe Site pentru uzul dvs. personal, sub condiția să nu modificați sau ștergeți orice însemn sau marcă a proprietății intelectuale. Orice altă utilizare a materialelor de pe Site, inclusiv dar fără a se limita la modificarea, reproducerea, distribuirea, republicarea, afișarea sau transmiterea conținutului Site-ului, fără consimțământul nostru anterior, este interzisă.Orice material descărcăt, inclusiv, dar fără a se limita la, software, fișiere, grafică, date sau orice alt conținut, este proprietatea noastră sau a celor care au înregistrat drepturile de proprietate intelectuală. Atunci când descărcați aceste materiale, ele sunt utilizabile de către dvs. sunt o licență acordată de noi care este revocabilă. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor sunt rezervate și ne aparțin. Nu aveți permisiunea de a redistribui sau vinde materialele și nici nu puteți utiliza părți ale acestora pentru a le converti sau asambla în alt mod. Nu aveți dreptul de a crea un hyperlink către niciun alt website.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate materialele asupra cărora avem drepturi de proprietate intelectuală, utilizate pe acest Site ne revin sau aparțin altor titulari care ne-au acordat un drept de utilizare.În cazul în care brevetele și mărcile noastre sunt utilizate, modificate sau copiate fără acordul nostru prealabil vom lua toate măsurile legale necesare pentru apărarea lor.

Materiale transmise de dvs.

Sunteți de acord că sunteți responsabil pentru orice materiale pe care ni le transmiteți, aceasta incluzând legalitatea, relevanța, originalitatea și drepturile de proprietate intelectuală ale/asupra acestor materiale. Nu sunteți autorizat să transmiteți, distribuiți sau publicați prin intermediul Site-ului conținut licențios, defăimator, obscen, conținând amenințări, intrusiv în viața privată, abuziv, ilegal sau îndoielnic, de orice manieră, sau care poate constitui sau instiga la infracțiuni, încalcă drepturile unei terțe părți sau cauza prejudicii, încalcă legea sau afecta imaginea companiei noastre. Nu aveți dreptul de a transmite conținut comercial prin intermediul Site-ului.Cu excepția datelor personale cu funcție de identificare colectate prin Site, orice alte comentarii, sugestii, idei, grafică sau alte informații comunicate către noi prin intermediul Site-ului vor deveni proprietatea noastră, chiar dacă Termenii și Condițiile sunt expirate/reziliate. Noi și împuterniciții noștri vom fi liberi să copiem, dezvăluim, distribuim, încorporăm sau utilizăm în orice fel materialele transmise către noi, în orice scop, comercial sau non-comercial, fără nicio obligație de a vă compensa pe dvs. sau terțe părți pentru materiale.

Disclaimer

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru acuratețea sau integritatea conținutului de pe acest Site. Acest Site și materialele, informațiile, serviciile și produsele din acest Site, inclusiv, dar fără a se limita la text, grafică și link-uri, sunt puse la dispoziția dvs. ca atare, fără nicio garanție expresă sau tacită. În măsura în care legea permite, în legătură cu disponibilitatea, exactitatea, gradul de încredere și conținutul acestor pagini nu se acordă niciun fel de garanţie, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără limitare la garanții de proprietate sau de neîncălcare a drepturilor sau garanții implicite de vandabilitate sau de oportunitate în raport cu un anumit scop, de lipsă a virușilor internet sau garanții pentru procesul de comercializare sau îndeplinire a obligațiilor. Nu garantăm că funcționarea website-ului va fi neîntreruptă sau lipsită de erori, ca defecțiunile vor fi corectate sau ca website-ul sau serverul este lipsit de viruși sau alte softuri dăunătoare. De asemenea, nu putem oferi garanții în legătură cu utilizarea materialelor de pe acest website, în sensul integralității lor, corectitudinii, acurateții, adecvării, utilității, potrivirii în timp sau fiabilității materialelor. În măsura permisă de lege, dvs. vă asumați costul reparațiilor sau corecțiilor.

Limitarea răspunderii

Nu vom fi în nicio situație responsabili față de nicio parte pentru orice daune directe, indirecte, speciale sau alte tipuri de daune rezultante referitoare la utilizarea acestui site web, ca de exemplu, dar fără a se limita la, orice pierderi de profit, întreruperea afacerilor sau pierderea de date, chiar dacă partea nu este avertizată în mod expres asupra posibilităților unor astfel de daune, care reies dintr-un contract, neglijența sau altele, în legătură cu utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a informațiilor, serviciilor, produselor sau oricăror materiale din acest Site. Aceste limitări se vor aplica în ciuda oricăror defecțiuni sau reparații parțiale. Pentru a înlătura orice îndoială, nicio prevedere nu va fi interpretată ca limitând răspunderea noastră pentru daunele corporale cauzate persoanelor prin neglijența noastră.

Despăgubiri

Sunteți de acord să ne despăgubiți, apărați si susțineți, împreună cu angajații, agenții, furnizorii, colaboratorii noștri, pentru orice prejudiciu, cheltuială, daună, costuri, inclusiv cheltuielile rezonabile cu servicii juridice și taxe judiciare, ce rezultă din încălcarea Termenilor și Condițiilor prezente sau orice activitate legată de contul dvs. de internet (inclusiv, dar fără a se limita la, neglijență sau intenție), activitate îndeplinită de dvs. sau de orice altă persoană care accesează Site-ul utilizând contul dvs.

Titluri și valori mobiliare

Nu acordăm sfaturi legate de investiții prin acest Website, iar materialele din acest Website nu ar trebui percepute ca oferte de a vinde sau cereri de oferte legate de valori mobiliare Mondelēz International Inc. Dacă decideți să utilizați orice material de pe Website pentru a achiziționa sau vinde titluri Mondelēz International Inc, vă rugăm să fiți conștient că materialele de pe site reflectă performanțele companiei din trecut si informații istorice, ceea ce nu reprezintă în mod necesar un indicator pentru performanțele viitoare.

Link-uri către alte site-uri

Acest Site poate pune la dispoziție accesul la alte website-uri. Nu controlăm aceste alte website-uri, așadar dvs. le accesați pe propria dvs. răspundere. De asemenea, nu promovăm și nu ne însușim niciun produs sau informație oferite pe aceste site-uri. Vă rugăm să verificați bara de adrese din partea de sus a browserului pentru a verifica dacă vă aflați încă pe Site-ul nostru sau ați migrat către un altul.

Jurisdicţie

Site-ul este conceput pentru a fi utilizat în România; de aceea nu garantăm că materialele de pe Site sunt potrivite pentru utilizare în alte teritorii. Dacă se utilizează acest website dintr-o locaţie din afara României, utilizatorul este singurul responsabil pentru respectarea oricăror legi locale aplicabile. Orice reclamaţie privind website-ul sau utilizarea acestuia este guvernată de legile din România şi jurisdicţia şi legea aplicabilă în orice acţiune legală generată direct sau indirect din sau în legătură cu acest website va aparţine instanţelor judecătoreşti române situate în București, România.

Modificarea website-ului și termenilor săi privind utilizarea

Prin punerea la dispoziție a materialelor de pe acest Site nu vă garantăm că ele vor rămâne disponibile dvs. în orice moment. De asemenea, Mondelez România îşi rezervă dreptul de a modifica termenii, condiţiile privind utilizarea acestui website în orice moment actualizând prezentele condiții, iar utilizarea website-ului după aceste modificări implică consimţământul utilizatorilor faţă de termenii modificaţi. Sunteți de acord să verificați în mod regulat acești Termeni pentru a vă asigura că nu s-au modificat.

Încetarea acestui contract

Această înțelegere între părți este valabilă până când Părțile o vor înceta de comun acord. Dvs. puteți denunța contractul în orice moment distrugând materialele obținute de pe Site, toată documentația și toate copiile și elementele instalate. Noi putem denunța unilateral contractul în orice moment, fără notificare către dvs., dacă vom considera ca ați încălcat prevederile acestui contract. La încetarea contractului, este necesar să distrugeți toate materialele și să încetați să accesați Site-ul.

Diverse

Dacă orice prevedere din acest Contract este ilegală, nulă sau lipsită de efecte, restul celorlalte prevederi rămân complet aplicabile. Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere între Părți cu privire la utilizarea prezentului Site.